Petrovice u Karviné: 7. zasedání Zastupitelstva obce

V pondělí 21. září se v Petrovicích u Karviné konalo další, tentokráte sedmé, zasedání zastupitelstva obce. V rámci programu čekalo na zastupitele k projednání 13 bodů. Nejvíce času zabralo projednávání připravovaných česko-polských infrastrukturních projektů, kterých by se obec měla účastnit v příštích letech

Jde o rozšíření cyklotras o úsek z hraničního přechodu Závada- Golkowice směrem na Karvinou přes Olšiny a opravu příjezdové komunikace k petrovickému kostelu, včetně rekonstrukce přilehlého parkoviště. Zastupitelé tyto projekty podpořili. Bude tak zahájena jejich příprava a zažádáno o jejich finančních podporu v rámci operačního programu česko-polské spolupráce Interreg Va Dalším velmi diskutovaným bodem se staly polorozpadlé objekty, které se nacházejí pod místním petrovickým kostelem. Zastupitelstvo nakonec na likvidaci těchto objektů, jejichž majitelé nežijí na území České republiky a dlouhodobě se je nedaří kontaktovat, vyčlenilo finanční prostředky ve výši 2 miliónů korun. Chátrající objekty by tak mohly být zbourány ještě do konce letošního roku. Kromě toho zastupitelstvo projednávalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku o nakládání s odpady na území obce Petrovice u Karviné. Tato oproti dosavadnímu znění nedoznala z pohledu občanů zásadních změn, pouze bylo do ní zapracováno jako místo pro sběr odpadu před rokem otevřený sběrný dvůr. Příští zasedání mají zastupitelé naplánováno na 14 prosince.
Previous
Next Post »
0 Komentar