13. Mezinárodní vědecká konference zaměřená na hospodářskou politiku v členských zemích Evropské unie.

3. září 2015 Václav Klaus zahájil 2. září 2015 svým příspěvkem již 13. Mezinárodní vědeckou konferenci zaměřenou na hospodářskou politiku v členských zemích Evropské unie. Setkání ekonomů pořádá tradičně Katedra národohospodářská Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Až do pátku budou přední evropští ekonomové debatovat o současných výzvách ekonomické situace evropských zemí.

Václav Klaus přednesl příspěvek na téma Poučení z řecké krize aneb cena za nerespektování ekonomie je vysoká. Bývalý český prezident upozornil na fakt, že mu v akademickém světě chybí analýza komunismu v kontextu socio-ekonomických věd. „Komunismus považuji za extrémní případ pokřiveného vztahu ekonomiky a politiky, řekl Klaus a podobný jev vidí i v současné Evropské unii. Vyjádřil v tomto směru zejména obavu z unifikace ekonomických parametrů v celé EU. Hovořil o reformách v Řecku jako „dílčích ústupcích bez pozitivního efektu“, které se netýkají hlubokých systémových změn. „Nastává reformní únava,“ pojmenoval Klaus situaci v Řecku.

Vedle bývalého prezidenta České republiky a zároveň držitele čestného doktorátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO na konferenci vystoupil i přední český ekonom Tomáš Sedláček. Promluvil na téma (Ne)hospodářská politika jakožto nášlapná mina euroamerické civilizace.

Záštitu konferenci udělila děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TUO Dana Dluhošová. „Mezinárodní konference na fakultě velmi podporujeme, je to platforma, kde se setkává určitá odborná komunita, vyměňuje své poznatky a zkušenosti, kriticky diskutuje výsledky své práce a výzkumu, navazuje nové kontakty. Toto je důležité pro další odbornou činnost, zejména  vědecko – výzkumnou činnost na fakultě,“ uvedla po zahájení konference Dluhošová.

Letošního ročníku se účastní více než stovka ekonomů z členských států Evropské unie. Konferenční příspěvky vyjdou ve sborníku, který bude online přístupný veřejnosti. Konference se v minulých letech zabývala hospodářsko-politickými otázkami transformace, podmínkami členství v EU, vstupem do EU, jeho následky, později světovou finanční
a hospodářskou krizí a aktuálně jejími dopady. Konference, která má mezinárodní charakter, se může pochlubit také účastí celé řady významných hostů, k nimž v minulosti patřili Jan Švejnar, Miroslav Singer či Jan Světlík.

Tradiční setkání ekonomů pořádá Katedra národohospodářská Ekonomické fakulty VŠB-TUO ve spolupráci s Katedrou ekonomie a veřejné správy Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě. Akce probíhá ve dnech 2. – 4. září 2015 v prostředí horského hotelu Soláň v Beskydech.

Konference je pořádána za podpory Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy.Previous
Next Post »
0 Komentar