Petrovice u Karviné: 6. zasedání Zastupitelstva obce


V pondělí 29. června se v Petrovicích u Karviné se konalo další jednání zastupitelstva obce, tentokráte již šesté v tomto volebním období. Na programu zastupitele čekalo 18 bodů programu. Na úvod jednání obeznámil starosta obce zastupitelstvo s personálními změnami, ke kterým na obecním úřadě dojde v souvislosti s rezignací tajemnice obecního úřadu a odvoláním vedoucího organizační složky Služby obce Petrovice u Karviné. Na obě místa byla vypsána nová výběrová řízení a v průběhu července by tak měli být vybrání noví vedoucí pracovníci. Nejdůležitějším z projednávaných bodů bylo schvalování závěrečného účtu obce Petrovice u Karviné za rok 2014. Zastupitelé rovněž schválili úpravu rozpočtu na letošní rok, kde došlo ke snížení předpokládaného rozpočtového deficitu o 656 tisíc korun, a to z důvodu prodeje nepotřebné staré hasičského cisterny závadských hasičů, která byla na jaře nahrazena zbrusu novým moderní autem, jehož pořízení bylo spolufinancováno z evropských fondů. V této souvislosti došlo i k úpravě rozpočtového výhledu na léta 2015 - 2018. Na zasedání byly projednány a schváleny nové zásady pro poskytování dotací pro neziskové organizace z rozpočtu města, které budou platit od července tohoto roku. Změnu si vyžádala změna legislativy v této oblasti. Poměrně obšírně zastupitelé diskutovali žádost místní skupiny PZKO zařadit společně do rekonstrukce objektu restaurace u Krutkého i stávající vnitřní prostory petrovické PZKO. Nakonec bylo rozhodnuto pokračovat tak, jak bylo původně plánováno, v projektových pracech při přípravě rekonstrukce tohoto objektu, včetně opláštění budovy PZKO. Případnou rekonstrukcí vnitřních prostor se bude zastupitelstvo zabývat na svých dalších sezeních a tato bude řešena jako samostatná investiční akce Další plánované zasedání je plánováno na 21 září.Previous
Next Post »
0 Komentar